Родство

^^
Няма данни за родство между Henri Louis Vaucher de la Croix и Madelaine Lequin.