Родство

^^
Няма данни за родство между Abraham Vaucher de la Croix и Madelaine Lequin.