Родство

^^
Няма данни за родство между Susanne Charlotte Borel Petitjaquet и Madelaine Lequin.