Maria Roth

Число на Соса: 17
(Maria Roth Gilprant)

Родители

Бракове и деца

Предци

South American Vaucher   ? ?    
|   |   
|  
Juan Roth   Margarita Gilprant
|   ||
Maria Roth 1860-1947

  Братя и сестри