Предци на Jean Jacques François Vaucher

^^


- Sosa base- Цвят 

Навигация чрез числа на Соса относно Jean Jacques François Vaucher, dit le Riche .