Предци на Edouard Bovet

^^


- Sosa base- Цвят 

Навигация чрез числа на Соса относно Edouard Bovet, dit Le Chinois .