Годишнини от сватба

^^

Днес, вторник 23 април 2019, е годишнината на брака на...

Утре, сряда 24 април 2019, ще бъде годишнината на брака на...

Вдругиден, четвъртък 25 април 2019, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]