Годишнини от сватба

^^

Днес, понеделник 23 октомври 2017, е годишнината на брака на...

Няма годишнина утре.

Вдругиден, сряда 25 октомври 2017, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]