Потомци на Petit-Guillaume Vaucher

^^

(най-много 12 поколения)- Цвят