Годишнини на починали хора

^^

Днес, понеделник 11 декември 2017, е годишнината на...

Утре, вторник 12 декември 2017, ще бъде годишнината на...

Вдругиден, сряда 13 декември 2017, ще бъде годишнината на...

[select a month to see all the anniversaries]