Годишнини от сватба

^^

Днес, петък 22 юни 2018, е годишнината на брака на...

Утре, събота 23 юни 2018, ще бъде годишнината на брака на...

Вдругиден, неделя 24 юни 2018, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]