Годишнини от сватба

^^

Днес, понеделник 16 октомври 2017, е годишнината на брака на...

Утре, вторник 17 октомври 2017, ще бъде годишнината на брака на...

Няма годишнина вдругиден.

[select a month to see all the anniversaries]