Годишнини от сватба

^^

Днес, сряда 13 декември 2017, е годишнината на брака на...

Утре, четвъртък 14 декември 2017, ще бъде годишнината на брака на...

Вдругиден, петък 15 декември 2017, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]