Годишнини на починали хора

^^

Днес, понеделник 23 юли 2018, е годишнината на...

Утре, вторник 24 юли 2018, ще бъде годишнината на...

Вдругиден, сряда 25 юли 2018, ще бъде годишнината на...

[select a month to see all the anniversaries]