Годишнини на починали хора

^^

Днес, понеделник 15 октомври 2018, е годишнината на...

Утре, вторник 16 октомври 2018, ще бъде годишнината на...

Вдругиден, сряда 17 октомври 2018, ще бъде годишнината на...

[select a month to see all the anniversaries]