Годишнини от сватба

^^

Днес, четвъртък 26 април 2018, е годишнината на брака на...

Утре, петък 27 април 2018, ще бъде годишнината на брака на...

Вдругиден, събота 28 април 2018, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]