Годишнини от сватба

^^

Няма годишнина днес.

Утре, понеделник 20 ноември 2017, ще бъде годишнината на брака на...

Вдругиден, вторник 21 ноември 2017, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]