Годишнини от сватба

^^

Днес, вторник 21 май 2019, е годишнината на брака на...

Утре, сряда 22 май 2019, ще бъде годишнината на брака на...

Вдругиден, четвъртък 23 май 2019, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]