Jenny Marie Pernoud

Manželství



Poznámky

Origine: Choisy (Haute Savoie, France)



Zdroje:
- narození: Acte de mariage (M. Kreis)
- manželství: AEN (M. Kreis)
- úmrtí: Remariage de l'"époux" (M. Kreis)