Vztah (2 vztahy)

^^

Mary Izabeth Lagos je sestra Sandra Lagos.

Frederick Lagos
& Margarita Vaucher
|| |
Sandra Lagos   Mary Izabeth Lagos