Henri Vaucher-Joset

(Henri Alexandre Vaucher-Joset)

Forældre

Giftermål og børn

Forfædre

Jean Jaques Vaucher 1758-1826   Marie Madeleine Jeanneret 1748    
|   |   
|  
Daniel Henri Vaucher-Joset 1780-1866   Henriette Emilie Igle 1801-1866
|   ||
Henri Vaucher-Joset 1830-1877

  SøskendeNoter

Origine: Fleurier (NE)
Source: Michel Kreis (SNG et Geneanet)Kilder:
- fødsel: Acte de mariage (M. Kreis)
- giftermål, død: AEN (M. Kreis)