Marie Caroline Schneider

Giftermål og børnNoter

Origine: Diessbach bei Büren (BE)Kilder:
- fødsel: Acte de mariage (M. Kreis)
- giftermål, død: AEN (M. Kreis)