Judith Vaucher-Joset

Forældre

Giftermål og børn

Forfædre

Joseph Vaucher 1625   Susanne Quartier dit Mayre    
|   |   
|  
Balthasar Vaucher-Joset 1658-1712   Mrs Balthazard Vaucher 1665
|   ||
Judith Vaucher-Joset 1681-1754

  SøskendeNoter

- SNG id: 232583I
International Genealogical Index (R)
Source: Françoise et Paul FAVRE, SNG, http://www.sngenealogie.ch/Kilder:
- dåb, giftermål: AEN (M. Kreis)