Mortotagaj datrevenoj

^^

Hodiaù, mardo 16a de oktobro 2018, estas la datreveno de...

Morgaù, merkredo 17a de oktobro 2018, estos la datreveno de...

Postmorgaù, jaùdo 18a de oktobro 2018, estos la datreveno de...

[select a month to see all the anniversaries]