^^

רשימת העדכונים

* 2017-12-09 00:33:55 ( לשנות אדם) ... Jaques Louis Vaucher 1780-1814
* 2017-12-09 00:32:49 ( לשנות אדם) ... Jaques Louis Vaucher 1780-1814
* 2017-12-09 00:26:21 ( הוספה משפחה) ... Jaques Louis Vaucher 1780-1814
* 2017-12-09 00:22:28 ( לשנות אדם) ... Jaques Louis Vaucher 1780-1814
* 2017-12-09 00:19:04 ( לשנות משפחה) ... Susanne Catherine Poncet
* 2017-12-09 00:14:20 ( לשנות אדם) ... Marie Jeanne Vaucher 1776
* 2017-12-09 00:12:57 ( הוספה משפחה) ... Jean Jaques Vaucher 1745-1783
* 2017-12-09 00:10:13 ( לשנות אדם) ... Jean Jaques Vaucher 1745-1783
* 2017-12-09 00:07:25 ( לשנות אדם) ... Susanne Duperret 1700-1798
* 2017-12-04 17:32:31 ( לשנות אדם) ... Susanne Duperret 1700-1798
* 2017-10-24 12:07:05 ( לשנות אדם) ... Henri Emile Adrien Girault
* 2017-10-24 12:05:16 ( לשנות אדם) ... Edouard Vaucher
* 2017-10-24 12:03:19 ( לשנות אדם) ... Jeanne Marie Vaucher 1738-1797
* 2017-10-24 12:02:36 ( לשנות אדם) ... Jeanne Marie Vaucher 1738-1797
* 2017-10-24 11:06:51 ( מחיקה אדם) ... Y..0 Anon
* 2017-10-24 11:06:34 ( מחיקה אדם) ... X..0 Vaucher
* 2017-10-24 11:06:21 ( מחיקה משפחה) ... X..0 Vaucher
* 2017-10-24 11:05:42 ( שלח תמונה) ... Georges Vaucher
* 2017-10-24 11:05:00 ( לשנות אדם) ... Georges Vaucher
* 2017-10-24 11:02:28 ( לשנות אדם) ... Albert Vaucher