^^

רשימת העדכונים

* 2018-06-05 15:10:36 ( איחוד אנשים) ... Marie Esther Vaucher-Joset 1784
* 2018-06-05 15:08:24 ( מחיקה משפחה) ... Marie Elisabeth Vaucher 1749-1825
* 2018-06-05 15:06:44 ( מחיקה משפחה) ... Jean Frédéric Vaucher 1752-1826
* 2018-06-05 15:05:55 ( מחיקה אדם) ... Jean Jaques.0 Landry
* 2018-06-05 15:04:19 ( מחיקה אדם) ... Marianne.0 Borel Jaquet
* 2018-06-05 15:02:26 ( מחיקה אדם) ... ?.0 ?
* 2018-06-05 15:02:23 ( מחיקה אדם) ... Jean Louis.0 Vaucher
* 2018-06-05 14:35:53 ( איחוד אנשים) ... Henriette Vaucher 1776-1838
* 2018-06-05 14:32:59 ( איחוד משפחות) ... Jean Frédéric Vaucher 1752-1826
* 2018-06-05 14:32:46 ( איחוד אנשים) ... Marie Judith Borel 1749-1812
* 2018-06-05 12:21:46 ( איחוד משפחות) ... Jean David Leuba 1754-1825
* 2018-06-05 12:20:14 ( איחוד אנשים) ... Jean David Leuba 1754-1825
* 2017-12-09 00:33:55 ( לשנות אדם) ... Jaques Louis Vaucher 1780-1814
* 2017-12-09 00:32:49 ( לשנות אדם) ... Jaques Louis Vaucher 1780-1814
* 2017-12-09 00:26:21 ( הוספה משפחה) ... Jaques Louis Vaucher 1780-1814
* 2017-12-09 00:22:28 ( לשנות אדם) ... Jaques Louis Vaucher 1780-1814
* 2017-12-09 00:19:04 ( לשנות משפחה) ... Susanne Catherine Poncet
* 2017-12-09 00:14:20 ( לשנות אדם) ... Marie Jeanne Vaucher 1776
* 2017-12-09 00:12:57 ( הוספה משפחה) ... Jean Jaques Vaucher 1745-1783
* 2017-12-09 00:10:13 ( לשנות אדם) ... Jean Jaques Vaucher 1745-1783