^^

רשימת העדכונים

* 2017-09-17 22:54:07 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-08-16 11:22:23 ( לשנות אדם) ... Pierre Henry Leuba 1771
* 2017-08-16 11:20:56 ( לשנות משפחה) ... Pierre Henri Leuba 1732-1795
* 2017-07-18 14:56:54 ( לשנות אדם) ... Sophie Vaucher-Joset 1813-1843
* 2017-07-18 14:55:59 ( לשנות אדם) ... Jean Borel 1808
* 2017-06-28 15:42:15 ( לשנות אדם) ... Isaac Barrelet 1704-1774
* 2017-06-28 15:39:41 ( לשנות אדם) ... Marie Vaucher 1704-1764
* 2017-06-28 15:37:43 ( לשנות אדם) ... Marie Vaucher 1679-1748
* 2017-06-28 15:34:52 ( לשנות אדם) ... Marie Vaucher 1679-1748
* 2017-06-28 15:31:43 ( לשנות אדם) ... Marie Vaucher 1679-1748
* 2017-05-23 23:15:42 ( החלפה משפחות) ... Suzanne Delacrausaz
* 2017-05-23 23:14:52 ( הוספה משפחה) ... Suzanne Delacrausaz
* 2017-05-23 23:12:15 ( לשנות אדם) ... Suzanne Delacrausaz
* 2017-05-09 22:58:10 ( לשנות אדם) ... Jean Jaques Frédéric Vaucher, Architecte du Temple de Fleurier 1766-1841
* 2017-04-11 17:52:55 ( לשנות אדם) ... Jean Vaucher
* 2017-04-11 17:52:05 ( לשנות אדם) ... Jean Vaucher 1851-1926
* 2017-04-11 17:48:48 ( לשנות אדם) ... Jean Vaucher 1851-1926
* 2017-04-11 17:47:09 ( לשנות אדם) ... Jean Vaucher 1851-1926
* 2017-04-11 17:45:09 ( מחיקה אדם) ... ?.0 ?
* 2017-04-11 17:45:06 ( מחיקה אדם) ... ?.0 ?