^^

Charlotte Mestral 1720-1791
|
Philippe Vaucher 1751-1791