^^

Daniel Vaucher 1661
&1685 Mrs Daniel Vaucher 1665
|



| |
Marguerite Vaucher 1695   Jean Jaques Vaucher 1682
|  
Francois Antoine Vaucher 1717