X.

^^
o Louise 1806-1858 & Adolphe Vaucher 1800-1886
...