^^

//
        Simone Marguerite Sautter
& Edouard Eugène Vaucher
 
        |  
  Henri Zuber     Jacqueline Vaucher  
  |     |  
  
     

>>