^^

Mrs David Vaucher 1637
|
Marguerite Vaucher 1659