Tournier

^^

o sosa Louise 1822-1877 &1842 sosa Jean Louis Vaucher 1813-1877
...