^^

//
  Charlotte Mestral 1720-1791
&1748 Daniel Vaucher, Vaucher Frères 1722-1791
 
  |  
  Philippe Vaucher 1751-1791