Bovet

^^
o Auguste Antoine 1780 &1808 Marie Sophie Vaucher 1786-1818
o Sophie Adèle 1814 &1841 Louis Ulysse Vaucher 1811

o Auguste Antoine 1780 &1856 Virginie Vaucher-Joset 1808