Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Sondag 26 Maart 2023, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Maandag 27 Maart 2023, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Dinsdag 28 Maart 2023, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]