Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Perronette Perroud is die eggenote van 'n afstammeling uit die 4de geslag van Pierre Clerc.