Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Helen Wolfe is die eggenote van 'n agterkleinseun van Marie Elisabeth Garo.