Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Alice Morf is die eggenote van 'n afstammeling uit die 5de geslag van Marianne Berthoud-dit-Maublanc.