Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Woensdag 28 Februarie 2024, dit is die huweliksherdenking van...

Geen herdenking môre.

Oormôre, Vrydag 1 Maart 2024, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]