Jeanne Marie Favre

Sosa: 5

Huwelike en kindersNotas

Origine: Boveresse (NE)Bronne:
- doop, huwelik, oorlede: AEN (M. Kreis)