Anne Benine Marmie

Huwelike en kindersNotas

Source: Michel KreisBronne:
- geboorte, huwelik: Mormons (M. Kreis)