Salomé Bugnon

Huwelike en kindersNotas

Source: Michel KreisBronne:
- geboorte: Age au décès (M. Kreis)
- huwelik, oorlede: AEN (M. Kreis)