Jeanne Françoise Kuffer

Huwelike en kindersNotas

Origine: Ins (BE)Bronne:
- geboorte: Age au mariage (M. Kreis)
- huwelik: AEV (M. Kreis)