Bertha Sophie Rychiger

Huwelike en kindersNotas

Origine: Rohrbach (BE)
Source: Michel Kreis (SNG et Geneanet)Bronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik: AEN (M. Kreis)