Elisabeth Zimmermann

Huwelike en kindersNotas

Origine: Seedorf (BE)
SNG ID: 87097I
Source: Françoise et Paul FAVRE, SNG, http://www.sngenealogie.ch/Bronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik, oorlede: AEN (M. Kreis)