Marie Marguerite Miéville

Huwelike en kindersNotas

Origine: Ependes (VD)
Source: Michel KreisBronne:
- geboorte: Mormons (M. Kreis)
- huwelik: AEV (M. Kreis)