Alfred Mellier

(Alfred François Mellier)

Huwelike en kindersNotas

Origine: Bevaix (NE)
Source: Michel Kreis
SNG ID: I25116
Source: Bernard CUERQ, SNG, http://www.sngenealogie.ch/Bronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik, oorlede: AEN (M. Kreis)