Voorouers van Shirley Riggs

^^


- Sosa base- Kleur 

Stap met Diane Riggs as Sosa verwysing.