Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Sondag 25 Februarie 2024, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Maandag 26 Februarie 2024, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Dinsdag 27 Februarie 2024, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]