Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Marie Judith Borel en Marie Judith Jeanin.