Cécile Liengme

Huwelike en kindersNotas

- SNG id: 47663I
Source: Françoise et Paul FAVRE, SNG, http://www.sngenealogie.ch/
Origine: Cormoret (BE)
Source: Michel Kreis (SNG et Geneanet)Bronne:
- geboorte, oorlede: AEN (M. Kreis)
- huwelik: AEB (M. Kreis)