Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Georges Perrenoud le Favre en Jeanne Marie Petitpierre.