Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Caroline Petroli is die eggenote van 'n afstammeling uit die 6de geslag van Marie Marguerite Du Pasquier.