Verwantskap (2 verwantskappe)

^^

Caroline Petroli is die eggenote van 'n afstammeling uit die 8ste geslag van Abraham Du Pasquier.