Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Caroline Petroli is die eggenote van 'n afstammeling uit die 4de geslag van Rose Augustine de Meuron.