Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Caroline Petroli is die eggenote van 'n kleinseun van Sophie de Pourtalès.